KUP BILET

OSTROŁĘKA

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka
ul. Kołobrzeska 1
 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000317956
Kapitał zakładowy w wysokości 6.350.400 zł
NIP: 758-22-77-162
REGON: 141641959
 
Telefon: +48 822 172 142 Infolinia GoPay
Email: biuro@gopay.com.pl

ROZKŁAD JAZDY »POBIERZ APLIKACJĘ »

MOBILNA KARTA MIEJSKA

Nielimitowane przejazdy po Twoim mieście. Automatyczna cykliczna płatność.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Informacje

Mobilna Karta Miejska pozwala Ci na nielimitowane przejazdy komunikacją miejską w ramach miesięcznej opłaty.
odpowiedź
odpowiedź
Odpowiedź

Informacje od przewoźnika